Bericht MR Samenstelling schooljaar 2016/2017
Nieuwe samenstelling MR schooljaar 2016/2017 bekend.
 
Aan het einde van dit schooljaar (2015/2016) zal Anne-Marie Janssen afscheid nemen van de MR als ouder-lid. Hierdoor is een vacature ontstaan voor het schooljaar 2016/2017. Tot 16 mei konden ge´nteresseerden zich melden bij de voorzitter van de MR. Omdat in de aanmeld periode zich 1 kandidaat heeft gemeld voor deze vacature heeft de MR besloten dat hiervoor geen verkiezingen nodig zijn en is Finn Maas in de vergadering van 22 juni jl. officieel toegetreden tot de nieuwe MR voor het schooljaar 2016/2017. Daarnaast heeft Nita Welten het afgelopen jaar als ouder zitting genomen in de Vertrouwenscommissie. En vanuit die rol heeft de MR haar gevraagd als adviserend lid aan de MR vergaderingen deel te nemen. Op deze wijze wil de MR maximaal voeling houden met wat er in en rond school gebeurd om zo haar MR taken in het belang van de kinderen op de brede school zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De MR bestaat voor het komend schooljaar verder uit: Leo Cuijpers en Luc Naus namens de ouders en Theo van der Kant, Bea van de Wal en Moniek van Gogh namens de leerkrachten.