Even voorstellen
De Medezeggenschap stelt zich graag aan u voor:
 
  Namens de ouders 
  Leo Cuijpers (voorzitter):
MR-lid
Ik ben getrouwd met Anita van Schijndel en vader van vier kinderen. Op dit moment zit nog 1 dochter, onze Hilde, op de Dín Bogerd. Ik heb eerst twee periodes als ouder in de oudervereniging gezeten en ik zit nu in de tweede periode in de medezeggenschapsraad. Ik draag graag mijn steentje bij aan bredeschool Dín Bogerd in het belang van onze kinderen. Daarnaast doe ik nog allerlei andere leuke dingen zoals de Heilight Parade. 
  Luc Naus (secretaris)
MR-lid
Ik ben getrouwd met Gabby Naus. Ik ben vader van 3 kinderen, Janda, Matijs en Lennard die momenteel alle 3 op Dín Bogerd zitten. Naast lid van de MR ben ik ICT ondernemer en lid van Brandweer Deurne.
Ik vind het fijn betrokken te zijn diverse ontwikkelingen binnen Dín Bogerd en hier mijn ondersteuning aan te geven.
  Finn Maas
MR-lid
Nita Welten
Vertrouwenscommissie
Joanita Verkuyl
GMR lid
  Namens leerkrachten
  Bea v.d. Wal-Sleegers
Ik werk sinds 1994 op d'n Bogerd en ben al jaren leerkracht in groep 1 en 2. Ik heb voordat ik op d'n Bogerd werkte als ouder twee periodes in de MR gezeten en vindt het fijn dat nu namens de leerkrachten te mogen doen.
  Moniek de Louw
Ik ben al bijna 25 jaar met heel veel plezier leerkracht op d'n Bogerd.
  Theo v.d. Kant
Al bijna 30 jaar leerkracht op d'n Bogerd, waarvan de meeste jaren in de bovenbouw. Zit nu voor de tweede periode in de MR.