Opvoedondersteuner
Opvoed-ondersteuner (voorheen School Maatschappelijk Werk (SMW)

Voor opvoedingsvragen en voor vragen rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, kunt u op dinsdagochtend op onze school terecht bij mevr. Hélène Kamphuis van het SMW.
helene.kamphuis@levgroep.nl en telefoonnummer  06-34164955