presentatie sensatie
Presentatie Sensatie (PS) = presentatievoorbereiding
 
Algemeen:
Op d´n Bogerd werken kinderen in de PS aan het voorbereiden van presentaties. Dit gebeurt in alle groepen, op hun eigen niveau. De kinderen werken onder begeleiding van een vaste groep ouders.
Hierna volgt een presentatie in de klas.
Kinderen leren in de PS  informatie op te zoeken en te ordenen. De woordenschat wordt vergroot en ze leren te presenteren.
Per schooljaar komen de kinderen 2 keer een presentatie maken.
 
Hieronder de werkwijze per groep.
 
Groep 1 t/m 4:
Deze groep wordt qua werken nog onderverdeeld in groep 1/2 en groep 3/4.
 
Groep 1/2:
De leerkracht zoekt samen met een groepje kinderen (4 à 5) een informatieboekje met een bepaald onderwerp (zoals bijvoorbeeld ‘vlinders’, ‘afval’, ‘de brandweer’) uit.
De kinderen komen 3 achtereenvolgende weken een lesuur naar de PS.
Tijdens het eerste bezoek wordt het boekje interactief voorgelezen door een ouder. De ouder maakt hiervan een webmodel*.
Tijdens het tweede bezoek wordt er kort over de inhoud van het boekje gepraat, en wordt er vervolgens een werkstuk (collage) gemaakt met tekeningen.
Tijdens het derde bezoek presenteert het groepje kinderen onder begeleiding van een ouder hun collage  en vertelt over het onderwerp. Ze presenteren dit bij wijze van oefening aan de groep kinderen die ook in de PS zijn. Er wordt gestimuleerd dat elk kind iets vertelt.
Na deze drie bezoeken wordt de presentatie per groepje kinderen in de klas zo snel mogelijk (in dezelfde week) gehouden. Ook hier wordt de gemaakte collage gebruikt en de leerkracht ondersteunt het geheel.
 
Groep 3/4:
De leerkracht zoekt samen met een groepje kinderen (3 à 4) een informatieboekje met een bepaald onderwerp (zoals bijvoorbeeld ‘papier’, ‘spinnen’, ‘bloed’, ‘spijsvertering’) uit.
De kinderen komen 3 achtereenvolgende weken een lesuur naar de PS.
Tijdens het eerste bezoek wordt het boekje interactief voorgelezen door de kinderen zelf of met hulp van de ouder. De ouder maakt hiervan een webmodel*. Ook worden er enkele kernwoorden op kaartjes gezet, en deze woorden komen terug in de presentatie. Dit is van betekenis voor de uitbreiding van de woordenschat. Daarna krijgen de kinderen een briefje mee om thuis zelf plaatjes te zoeken die passen bij het onderwerp. Tijdens het tweede bezoek wordt er kort over de inhoud van het boekje gepraat, en wordt er vervolgens een werkstuk (collage) gemaakt met de meegenomen plaatjes.
Tijdens het derde bezoek presenteert het groepje kinderen hun collage en vertellen over het onderwerp aan de andere kinderen die in de PS zijn. Elk kind van het groepje vertelt een deel. De ouder ondersteunt hen en geeft aanwijzingen.
Na deze drie bezoeken wordt de presentatie per groepje kinderen in de klas zo snel mogelijk (in dezelfde week) gehouden. Ook hier wordt de gemaakte collage gebruikt en de leerkracht ondersteunt daar waar nodig het geheel.
 
Groep 5/6:
In groep 5/6 werken de kinderen in groepjes van twee en komen doorgaans 3 à 4 keer naar de PS.
De kinderen zoeken vóór het eerste bezoek aan de PS zelf een informatieboekje met een bepaald onderwerp uit. Vóór het eerste bezoek aan de PS lezen ze zelf dit boekje door in de klas.
In de PS maken de kinderen zelf een webmodel* over het gekozen onderwerp met daarin een paar belangrijke feiten of trefwoorden. De ouders ondersteunen de kinderen hierbij, maar laten de kinderen zelfstandig werken. De kinderen zoeken thuis plaatjes over het onderwerp, waarvoor ze een briefje mee naar huis krijgen. Als het webmodel klaar is maken ze een collage gemaakt van de meegebrachte plaatjes en wordt de opzet van de presentatie besproken met een ouder. De ouders controleren op deze manier of de kinderen het onderwerp snappen en geven tips en/of aanvullingen.
In het laatste bezoek aan de PS oefenen de kinderen de presentatie aan de ouders en krijgen hierbij nog tips. Daarna volgt het presenteren in de klas, op dezelfde dag of in diezelfde week.
 
Groep 7/8:
In deze groepen gaan ze op hun eigen manier aan de slag om een presentatie voor te bereiden.
 
BELANRIJK:
In de groepen 3/4 en 5/6 is het de bedoeling dat de kinderen thuis onder begeleiding/zelf plaatjes zoeken voor de volgende bijeenkomst. Plaatjes zijn o.a. te vinden op internet (doe dit altijd onder begeleiding) waarna ze uit te printen zijn, in tijdschriften/kranten of vraag informatie op van een bepaald voorwerp. Hoe meer plaatjes de kinderen meenemen des te mooier wordt de collage en des te meer leeft het onderwerp waar uw kind mee bezig is. Ze krijgen hiervoor een briefje mee van de PS ouders! Vraagt u gerust aan uw kind wanneer hij/zij de PS bezoekt.
 
 
*Webmodel:
Het onderwerp wordt opgeschreven met daarom heen enkele belangrijke feiten / trefwoorden. Er worden plaatjes/tekeningen toegevoegd en op die manier wordt een collage gevormd.  
Woorden worden geordend op basis van een structuur. Kinderen leggen relaties tussen de woorden en bouwen hiermee een netwerk op in hun geheugen. Dit is vooral erg belangrijk bij opstellen maken, begrijpend lezen en het verwerven van kennis.


Enkele foto's voor een indruk:

Groep 1/2


Groep 3/4


Groep 5/6