Notulen vergaderingen

Notulen Medenzeggenschapsraad dín Bogerd d.d. 25-09-2017

Aanwezig: Luc, Jeanne, Moniek, Bea, Nita, Annet, Finn
Afwezig: Theo

 1. Opening Luc om 20.00 uur
   
 2. Notulen vergadering 22 juni 2017 en actiepunten

  Stukje Finn
  Notulen worden geplaatst
  Site aanpassen
  Data vergaderingen
   
 3. Berichten Prodas / School

  Staking 5 oktober
  Meesterlijke dag
  Onderzoek DUO
   
 4. Verslag/Agenda GMR

  Wat zijn de verwachtingen van Joanita m.b.t. communicatie GMR-MR? Joanita hoeft tijdens de vergaderingen niet aanwezig te zijn. ( geen ouder, geen leerkracht, dus formeel geen binding meer met school )
   
 5. Post

  Geen, Moniek houdt post in de gaten tot Theo is hersteld.
   
 6. Duo overleg Jeanne

  I.v.m. duobaan Jeanne is het voorstel om de vergaderingen van beiden scholen op dezelfde avond plaats te laten vinden. Hierdoor zal Jeanne het eerste deel van de vergadering ( MR-OV ) niet aanwezig zijn. Tijdens gezamenlijk overleg zal Piet de taken overnemen. Tot en met de vergadering medio Maart 2018 ( Carnaval ) zal Jeanne bekijken of dit werkzaam is.
   
 7. Taakverdeling

  Secretaris Finn
  contacpersoon GMR Bea
  representatie Moniek
  post Theo
  website Luc.
  Verder afgesproken dat in te brengen punten via de secretaris verlopen die ze vervolgens op de agenda plaatst.
   
 8. IT Prodas

  Contactpersoon is Mario Vervlossen
   
 9. Communicatieplan

  Doorgenomen
   
 10. Rondvraag

  Nita:
  1. Aanwezig wanneer belang groot is, vooraf informeren
  2. Engels? Staat op rooster en gaat goed. Positief

  Jeanne:
  MR+ GMR vergadering 5 oktober i.p.v. 2 oktober
   
 11. Sluiting 21:55 uur


Actiepunten:
Datum Omschrijving Naam Einddatum Voltooid
8-2-2017 Opzet info-avond social media Leo
Luc Sep 2017
8-2-2017 Stukje schrijven voor op de website Finn
6-4-2017 Vacature MR Jeanne Apr 2017