Vergaderdata schooljaar 2016-2017
MR/OV vergaderdata schooljaar 2016-2017

Aanvang: 20:00 uur locatie Brede school D'n Bogerd

Maandag 10 oktober 2016
Woensdag 19 oktober jaarvergadering OV
Dinsdag 12 december 2016
Woensdag 22 februari 2017
Donderdag 6 april 2017
Maandag 29 mei 2017
Woensdag 22 juni 2017 + borrel


GRM vergaderdata schooljaar 2016-2017

18.30 - 21.00 uur locatie: Hart van Heuze, Heusden

maandag 19 september 2016
maandag 31 oktober 2016
maandag 12 december 2016
maandag 23 januari 2017
maandag 6 maart 2017
maandag 10 april 2017
maandag 22 mei 2017
maandag 3 juli 2017