OV
Algemene Informatie Oudervereniging d地 Bogerd
 
Oprichting:
De oudervereniging d地 Bogerd is opgericht als vereniging op 7 januari 1993. Hierbij waren namens de oudervereniging betrokken
-        Mevrouw M.P.J. van Helmond
-        De heer A.W.J. van der Linden
-        De heer F.K. Lobbe

Bestuur:
Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door:

Voorzitter: Thijs Martens
Secretaris: Joris Brouwers
Penningmeester: Sandy Laukens
Bestuursleden: Sandra Vogels, Thijs Martens, Joris Brouwers, Mirella van Diessen en Mieke Bennenbroek, Iraj Zeinali, Joris Terheijden, Esther Creemers, Anke Kuijpers & Deirdre van Hoof-Pijnenburg

Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 3 jaar en zijn 1 keer voor eenzelfde periode herkiesbaar. 
Leden:
Alle ouders van leerlingen, ingeschreven bij basisschool d地 Bogerd worden als lid van de vereniging toegelaten.

Ouderbijdrage:
Op de jaarvergadering van november 2012 is de ouderbijdrage voor de komende schooljaren vastgesteld op 25 euro per leerling.

Banknummer:
1108.37.282

Vragen?
Heeft u vragen over de activiteiten van de oudervereniging, heeft u interesse om tot de oudervereniging toe te treden of heeft u andere vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u ons bereiken via het nieuwe emailadres: ov.bogerd@prodas.nl .
U kunt 鳬n van de bestuursleden uiteraard altijd even aanspreken op school.

Oudervereniging van basisschool d地 Bogerd

Aan basisschool d地 Bogerd is een oudervereniging verbonden met als doel:

- het (mede-) verzorgen van buitenschoolse activiteiten ten behoeve van de leerlingen van de basisschool d地 Bogerd;
- het stimuleren van de betrokkenheid van ouders van de leerlingen bij het schoolgebeuren;
- het behartigen van de belangen van de leerlingen en de ouders in zijn algemeenheid;
- het desgevraagd dan wel uit eigener beweging adviseren van het schoolbestuur, de directie en de medezeggenschapsraad; 

- Heeft u een vraag, opmerking, klacht of wilt u iets anders kwijt aan de oudervereniging, mail ons dan op het nieuwe emailadres: ov.bogerd@prodas.nl