opvang
Binnen basisschool d'n Bogerd biedt Spring Kinderopvang opvang voor uw kind van 0 tot 13 jaar oud. Wij hebben de volgende mogelijkheden voor u:

1. Kinderdagverblijf Het HummelHonk: 
Opvang voor 0 tot 4 jarigen van 7.30 uur tot maximaal 18.30 uur. Op dit moment zijn wij open op maandag, dinsdag en donderdag maar bij voldoende aanmeldingen gaan wij graag ook open op woensdag en vrijdag.

2. Buitenschoolse opvang (BSO) De Boomhut
Opvang voor uw basisschoolkind vanaf 7.30 uur tot de school begint om 8.45 uur (voorschoolse opvang); en direct na school tot maximaal 18.30 uur (naschoolse opvang).
Natuurlijk zijn wij er ook in de schoolvakanties en dan brengen we alle kinderen van de BSO's in Deurne bij elkaar in de centrale vakantieBSO die gehuisvest is in wijkcentrum de Kubus in wijk d'n Heiakker. We bieden daar een leuk vakantieprogramma aan zowel in onze locatie als ook buiten onze locatie met workshops of speeltuinbezoekjes bijvoorbeeld.
Bij de Boomhut zijn wij op maandag, dinsdag en donderdag vr en na school aanwezig. Wij gaan graag open op woensdag en vrijdag bij voldoende aanmeldingen dus laat vooral uw stem horen!

3. Peuterspeelzaal 't Peuterhofke
Opvang voor peuters van 2,5 tot 4 jaar op maandag- en woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur of op dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

4. Tussenschoolse opvang (TSO) of wel het "overblijven op school".
Tussen de middag kan uw kind overblijven op school. De kinderen van groep 1 en 2 maken gebruik van het lokaal van de peuterspeelzaal en kinderen van groep 3 t/m 8 maken gebruik van de aula. Na het eten van hun brood gaan de kinderen buiten spelen, binnen knutselen of maken ze gebruik van de gymzaal voor een spel.
Voor het aanmelden van uw kind bij het overblijven kunt u terecht bij ons Klantteam. Mail: klantteam2@spring-kinderopvang.nl of bel 088-2088302.


Klik hier voor meer informatie over de TSO.

Op onze website www.spring-kinderopvang.nl vindt u een gemakkelijke rekentool zodat u zelf kunt uitrekenen wat het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang u kost. De tarieven van de peuterspeelzaal en van het overblijven vindt u ook op de website.

U bent altijd welkom om eens een kijkje te komen nemen in onze opvangvormen. Belt u even voor een afspraak, dan maken wij tijd voor u vrij. Ook onze telefoonnummers zijn te vinden op de website van Spring.