Uitslag MR verkiezingen mei 2012
Bekendmaking uitslag verkiezing Medezeggenschapsraad (MR)

Beste Ouders/verzorgers,
 
Met ingang van het schooljaar 2012/2013 komt er in de MedezeggenschapsRaad van Brede School D地 Bogerd een plaats vrij in de oudergeleding. Voor deze vacature hebben zich in de aanmeldperiode 3 kandidaten beschikbaar gesteld waar wij als MR natuurlijk heel gelukkig mee zijn dat er zo地 brede belangstelling is om een bijdrage te leveren in de vorm van advies maar ook instemmingsrecht aangaande zaken op school die onze kinderen betreft.
 
Op de vergadering van de MR op 24 mei 2012 is de telling van de stembiljetten verricht die openbaar toegankelijk was en is bijgewoond door onder ander de OV-leden. Er zijn 115 stemmen uitgebracht wat een hoge opkomst is. Daaruit leiden we af dat u het belangrijk vindt dat de oudergeleding in de MR goed vertegenwoordigd is.  Na de telling van de stemmen is Anne-marie Janssen-Joosten gekozen met de meeste stemmen. Zij zal de plaats innemen van Carry Emons met ingang van het komende schooljaar. Uiteraard zijn wij Carry enorm dankbaar voor haar inzet en betrokkenheid als ouder bij onze school.

Met vriendelijke groeten
Namens de MR Bredeschool D'n Bogerd
Leo Cuijpers
Voorzitter


 

Kandidaten verkiezing MedezeggenschapsRaad (MR) D地 Bogerd mei 2012

Anne-Marie Janssen-Joosten

Ik ben Anne-Marie Janssen- Joosten, gelukkig getrouwd met John en moeder van 4 kinderen: Johan, Peter, Marlies en Noor. Sinds de oudste naar school mocht, heb ik me op verschillende manieren ingezet bij dエn Bogerd: In het begin met de versiergroep en later in het documentatiecentrum. Ook ben ik gaan brigadieren. Sinds 2008 zit ik in de oudervereniging.
In het dagelijkse leven ben ik vooral moeder, en heb ik een kleine baan : gebouwenbeheerder bij Spring kinderopvang. Verder zet ik me in voor de parochie: ik doe wat hand- en spandiensten binnen de klankbordgroep Sint Jozef, en zit ik in de werkgroep familievieringen en in de werkgroep kleuterkerk. In het verleden was ik onder andere kerkbestuurslid, bestuurslid van Stichting Welzijn Deurne  en Voorzitter van de Stichting Hulpdienst Deurne.  Omdat ik me zeer betrokken voel bij dエn Bogerd heb ik me kandidaat gesteld voor de MR. Onder andere door mijn werkzaamheden in het documentatiecentrum krijg ik een goede kijk op de gang van zaken onder schooltijd. Ook heb ik veel contacten met andere ouders en weet ik wat er bij hen speelt. Dat lijkt me een goede basis om inbreng te hebben bij de MR.

Luc Naus

Als vader van drie kinderen, waarvan Lennard (7) en Mathijs (5) inmiddels op d地 Bogerd zitten, voel ik mij betrokken bij Brede School d地 Bogerd. Graag wil ik ook een bijdrage leveren aan hun onderwijs en het onderwijs voor andere kinderen. Natuurlijk kan ik dit doen door mee te helpen met activiteiten op school zoals Bogerddagen, maar de drukke agenda laat dat helaas vaak niet toe. Omdat ik veel ervaring heb in bestuurlijke activiteiten, zou ik deze graag willen inzetten om via de MR een bijdrage te leveren aan het onderwijsklimaat op onze school.
Al in mijn studententijd op de HTS Electrotechniek zette ik mij in voor de kwaliteit van het onderwijs, door zitting te nemen in de SAR-E, de Studenten Advies Raad. Aanvankelijk als lid, later als voorzitter heb ik deelgenomen in deze Raad. Daarnaast heb ik bestuurservaring opgedaan in de Introductiecommissie Electrotechniek en een duikvereniging, beiden als voorzitter. Op dit moment heb ik, naast het vaderschap, twee andere bezigheden. Ik ben mede-eigenaar van Peelland ICT, een ICT bedrijf in Deurne/Someren dat systeembeheer levert voor Midden- en Kleinbedrijf, en bevelvoerder bij de Vrijwillige Brandweer van Deurne. Daarnaast ben ik voorzitter van de Brandweervereniging. Al met al een vrij drukke agenda, met name overdag, maar ik kijk ernaar uit om de ouders van de kinderen van D地 Bogerd een stem te geven in de Medezeggenschapsraad. Ik hoop dat ik op uw stem kan reken.

Joanita Verkuijl-Bouwmans

Ik ben Joanita Verkuijl-Bouwmans, 40 jaar, getrouwd met Coen Verkuijl.
(Coen is lid van de O.V.). We hebben 鳬n zoon, Stijn, en hij zit in groep 3.
Ik ben werkzaam in het Maxima Medisch Centrum Veldhoven, werk 鳬n avond per week als klinisch chemisch analiste op het laboratorium.
 
Ik ben in de St. Jozefparochie geboren en opgegroeid, heb ook hier op de basisschool gezeten, en woon er al 40 jaar. Mijn contact met school en diverse leerkrachten is echter nooit verloren gegaan. Ik liep regelmatig binnen (mede omdat mijn vader Wim Bouwmans gedurende 15 jaar concirge was). Tot voor een paar jaar terug verdienden we met Kienvereniging 前uderbrigade geld waarvan dan, na overleg met Jan Roestenberg en Piet van Moorsel, weer mooie cadeaus gegeven konden worden (voor onze leerlingen op school) rond 5 december of bij speciale gelegenheden.
Verder houd ik me momenteel met meerdere zaken bezig, op vrijwillige basis. Ik zit in het bestuur van de Parochie Heilige Willibrord Deurne, in de klankbordgroep rondom de St. Jozefkerk en in de redactie van 稚 Zandklokje. Ook zit ik nagenoeg elke woensdagochtend op school in het Documentatie Centrum. Ik bereid hier, samen met enkele andere moeders, een presentatie voor met de kinderen uit de groepen 1 t/m 4. Verder help ik op school daar waar nodig is.
 
Graag wil ik de kans krijgen om mee te denken over de inhoudelijke onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Hiermee hoop ik dan, samen met de overige leden van de M.R., de kwaliteit van onderwijs en de sfeer binnen school te kunnen waarborgen. Dit alles natuurlijk voor onze leerlingen.