Andere schooltijden, Het bogerd model
Andere schooltijden? Het bogerdmodel!
 
Dín Bogerd besteedt jaarlijks meer contacturen dan wettelijk is vastgesteld. In de huidige situatie krijgt groep 1 t/m 4 jaarlijks 920 uur les en groep 5 t/m 8 1000 uur les. Dat betekent dat een leerling op basis van 8 jaar 7680 uur les krijgt terwijl er wettelijk 7520 uur zijn vastgelegd. Dit is 160 uur teveel. Deze extra uren moeten wel betaald worden en drukken op de begroting terwijl daar geen financiŽle middelen tegenover staan. Tevens betekenen de 1000 uur voor de bovenbouw dat er veel compensatieverlof nodig is wat een negatief effect heeft op het efficiŽnt indelen van de leerkrachten. Als oplossing werd gedacht aan het Hoorns model. In dit model hebben alle groepen 940 uur per jaar (dat is precies 7520 uur in 8 jaar).
Zowel in het team als in de MR zijn alle voordelen en nadelen afgewogen. Met name de effecten op de leerlingen (maar ook op de ouders) waren van dien aard dat we naar een alternatief hebben gezocht. Het alternatief hebben we gevonden in wat we maar meteen het Bogerdmodel genoemd hebben. Het alternatief houdt in dat de groepen 1 t/m 4, 920 uur les blijven krijgen en dat de groepen 5 t/m 8 naar 970 uur per jaar gaan. Hiermee bereiken we de volgende resultaten:
- de uren passen beter in de begroting (nog wel 40 uur boven wettelijk aantal uren)
- voor groep 1 t/m 4 vindt er geen verandering plaats
- het effect voor groep 5 t/m 8 wordt beperkt tot 30 uur per jaar
- en door deze vrije uren slim te plannen op vrijdagmiddagen bijvoorbeeld voor vakanties heeft het een beperkt effect op effectieve studie uren.
- leerkrachten kunnen efficiŽnter ingeroosterd worden
- door het Bogerd model in te voeren kunnen het komend schooljaar 12 groepen worden ingedeeld, in de oude situatie konden we maar 11 groepen indelen.
 
Wij vertrouwen erop dat we hiermee een juiste keuze hebben gemaakt waarbij we maximaal rekening gehouden hebben met de effecten op onze leerlingen.
 
Namens de medezeggenschapsraad,
Leo Cuijpers, voorzitter