geschiedenis van D'n Bogerd

Geschiedenis van d'n Bogerd
1 Mei 1922 was de door het gemeentebestuur gebouwde school gereed en werd begonnen met het geven van lager onderwijs in de parochie. De school was een openbare school, bezocht door jongens en meisjes, die ingedeeld in klassen, gezamenlijk onderwezen werden: een gemengde school. De benoeming van het schoolpersoneel vond plaats door de gemeenteraad. Daarna werd spoedig een parochiale bewaarschool opgericht. Ze mocht gebruik maken van een der lokalen van de openbare school. 

In 1937 werd door het kerkbestuur, onder leiding van de Z.E. Heer pastoor van Abeelen de openbare lagere school omgezet in twee R.K. bijzondere lagere scholen. De Eerwaarde zusters van het Allerheiligst Hart van Jezus te Moerdijk waren bereid gevonden om de meisjesschool onder haar bestuur te nemen en zich te belasten met het onderwijs aan de meisjes en voorbereidend onderwijs aan nog leerplichtvrije jongetjes en meisjes in een kleuterschool. Bovendien zouden ze een naai- en huishoudschool voor meisjes, die niet meer leerplichtig zijn, verzorgen. De St. Jozefschool voor meisjes werd, met de kerkelijke inzegening door pastoor van Abeelen, geopoend op 1 september 1937. De St. Jozefschool voor jongens werd op 1 juni 1938 geopend. 

 In 1970 wordt een gymzaal gebouwd. In 1972 een nieuwe lagere school (toen nog meisjesschool) die "De Beukelaar" wordt gedoopt. De jongensschool is inmiddels "De Springplank" genoemd. De bewaarschool werd een kleuterschool die in 1973 een nieuw gebouw met de naam "De Kleine Wereld" zou krijgen. In 1971 wordt de bevolking ook weer gemengd, al blijven het nog wel twee scholen. In 1978 werden de gebouwen met enkele lokalen, een hal en een personeelsruimte uitgebreid. In 1979 komt een fusie tot stand tussen de beide scholen.  

In 1985, met de start van het Basisonderwijs, werd nodig gevonden de school n nieuwe naam te geven. Uit een aantal ingezonden namen werd dn Bogerd gekozen.
In 1998 werd door ruimtegebrek besloten om met eigen middelen nog een vijfde kleuterlokaal en een grotere personeelsruimte te bouwen.
Eind 1998 tot en met voorjaar 1999 werd het park waarin de school ligt grondig gerenoveerd. Een aantal grote, licht wegnemende bomen werden verwijderd, nieuwe paden, verlichting en grasvelden werden aangelegd, nieuwe speeltoestellen geplaatst en nieuwe bomen geplant.

Vanaf mei 2007 werd er rondom de school volop gebouwd. De speelplaats van de kleuters werd verplaatst en op de oude plek verrezen Urban Villa's. De speelplaats van de bovenbouw werd ook bouwterrein. Daar was ruimte nodig om de Fiane te bouwen. Fiane bestaat uit twee sfeervolle complexen die samen 78 appartementen, acht zorgappartementen en twee groepswoningen van de GGZ, tellen.
Langzaamaan werden we helemaal omringd door bouwgeluiden want ook de bouw van onze nieuwe school startte begin schooljaar 2008-2009.
De kinderen kregen vanaf de speelplaats van de midden-, bovenbouw kregen ook volop de kans om te kijken naar de bouw van de Montaine. Dit gebouw komt tot aan de oude plek van de zandbak.

Januari 2010 was het zover. We gingen naar de "nieuwe school". Met behulp van vele ouders en andere vrijwilligers hebben alle spullen overgehuisd en betrokken we ons nieuwe gebouw. In dit nieuwe gebouw waren de digitale schoolborden en de ruime aula eyecatchers.
We hebben afscheid genomen van het oude gebouw met een grandioze breakdownparty. Daarop konden alle oud-leerlingen, ouders en mensen uit de wijk kans samen herinneringen op halen, oude filmpjes te kijken en gewoon gezellig bijkletsen.

De nieuwe school werd in maart 2010 geopend met een grandioze feestweek. De leerlingen hebben tijdens die week kunstwerken gemaakt die nu de school sieren. De feestweek werd op vrijdag afgesloten met de officiele opening.