Schoolgegevens

Schoolgegevens
Brede school D'n Bogerd
Keltenstraat 16
5753 GN Deurne   
Tel. 0493-314069
Fax: 0493-314906
Internet: www.bs-bogerd.nl
E-mail
 : jeanne.verberne@prodas.nl

Directie                                 
Mevrouw J. Verberne (directeur)
Dhr. P. van Moorsel (adjunct directeur)

Situering van de school                 
Brede school dn Bogerd is een R.K. school in de St. Jozefparochie. Samen met 't Peuterhofke (peuterspeelzaal), De Boomhut (Voor-, tussen- en naschoolse opvang) en het kinderdagverblijf zitten we in 1 gebouw aan de Keltenstraat.  Tevens beschikt de school over een gymnastieklokaal.

Schoolgrootte                      
Basisschool dn Bogerd heeft op dit moment ongeveer 300 leerlingen. Er werken momenteel 23 (deels parttime) leerkrachten, 4 huishoudelijke krachten, 1 concirge en 1 administratieve kracht

Richting
Wij zijn een Rooms Katholieke School voor bijzonder onderwijs, hetgeen tot uiting komt in heel het schoolgebeuren. De school werkt nauw samen met diverse groeperingen uit de parochie. Door voor onze school te kiezen onderschrijft U dat U onze levensvisie respecteert en waardeert. Wij staan open voor andersdenkenden.

Overkoepelend bestuur PRODAS
Stichting PRODAS is een jonge organisatie, ontstaan uit een fusie van zes schoolbesturen uit Deurne, Asten en Someren. Met zon 500 medewerkers verzorgt de organisatie het onderwijs aan 7.000 leerlingen. PRODAS wil de daadkracht, de kwaliteit en de eigenheid van de scholen versterken. In dit totale proces draait alles om het kind.
Daarbij krijgen ouders en medewerkers veel ruimte voor eigen inbreng, waarbij de directeur van de school de spil is in de organisatie. Kwaliteit van het onderwijs en arbeidsvreugde van de medewerkers zijn, naast een gezond financieel en materieel beleid, sleutelwoorden in deze nieuwe organisatie.

Onze school is een onderdeel van de stichting PRODAS.
PRODAS staat voor Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren. De Stichting bestaat op dit moment uit 28 basisscholen, 27 scholen voor regulier basisonderwijs en n school voor speciaal basisonderwijs met vestigingen in Someren en Deurne.